XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 06-08-2022

7BP - 12BP - 1BP - 8BP - 2BP - 6BP
ĐB74873
Giải 178243
Giải 27160986446
Giải 3615048291088725813071438276821
Giải 47562111190854994
Giải 5547948257458863747595644
Giải 6020634836
Giải 727697172
ĐầuĐuôi
04,7,9
10,1
20,1,5,5,7
34,6,7
43,4,6
58,9
62,9
71,2,3,9
82,5
94
ĐầuĐuôi
1,20
1,2,71
6,7,82
4,73
0,3,4,94
2,2,85
3,46
0,2,37
58
0,5,6,79

XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 30-07-2022

Mã ĐB 7BY - 10BY - 6BY - 8BY - 5BY - 15BY - 1BY - 2BY
ĐB92303
Giải 126296
Giải 28413843275
Giải 3361780664653358957178076917285
Giải 49639404447719291
Giải 5002050374532962494843294
Giải 6394149725
Giải 749154116
ĐầuĐuôi
03
15,6,7
20,4,5
32,7,8,9
41,4,6,9,9
58
69
71,5,8
84,5
91,4,4,6
ĐầuĐuôi
20
4,7,91
32
03
2,4,8,9,94
1,2,7,85
1,4,96
1,37
3,5,78
3,4,4,69

XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 23-07-2022

Mã ĐB 6AG - 10AG - 5AG - 2AG - 12AG - 9AG
ĐB04093
Giải 151457
Giải 22948511161
Giải 3796265805246399467953327408210
Giải 42990762213060513
Giải 5459509866083698264074489
Giải 6826697140
Giải 714328400
ĐầuĐuôi
00,6,7
10,3,4
22,6,6
32
40
52,7
61
74
82,3,4,5,6,9
90,3, 5,5,7,9
ĐầuĐuôi
0,1,4,90
61
2,3,5,82
1,8,93
1,7,84
8,9,95
0,2,2,86
0,5,97
8
8,99

XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 16-07-2022

Mã ĐB 5AP - 12AP - 13AP - 9AP
ĐB
Giải 171741
Giải 27233744659
Giải 3443946696940892933978705798369
Giải 46540416405714718
Giải 5780654879072544607982999
Giải 6814546246
Giải 760486647
ĐầuĐuôi
06
14,8
2
37
40,1,6,6,6,7,8
57,9
60,4,6,9,9
71,2
87
92,4,7,8,9
ĐầuĐuôi
4,60
4,71
7,92
3
1,6,94
5
0,4,4,4,66
3,4,5,8,97
1,4,98
5,6,6,99

XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 09-07-2022

Mã ĐB 12AX - 2AX - 3AX - 8AX - 15AX - 5AX
ĐB10295
Giải 136734
Giải 27938611190
Giải 3552329804640235791982894804840
Giải 44302931440129441
Giải 5554061163507483751317695
Giải 6955654102
Giải 715622032
ĐầuĐuôi
02,2,7
12,4,5,6
20
31,2,2,4,5,7
40,0,1,6,8
54,5
62
7
86
90,5, 5,8
ĐầuĐuôi
2,4,4,90
3,41
0,0,1,3,3,62
3
1,3,54
1,3,5,9,95
1,4,86
0,37
4,98
9

XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 02-07-2022

Mã ĐB 12ZT - 2ZT - 9ZT - 8ZT - 3ZT - 11ZT
ĐB50554
Giải 126597
Giải 27176244601
Giải 3963686598074760707865868920359
Giải 43659988352771696
Giải 5846652477508963275308386
Giải 6485868202
Giải 778423953
ĐầuĐuôi
01,2,8
1
2
30,2,9
42,7
53,4, 9,9
60,2,6,8,8
77,8
80,3,5,6,6,9
96,7
ĐầuĐuôi
3,6,80
01
0,3,4,62
5,83
54
85
6,8,8,96
4,7,97
0,6,6,78
3,5,5,89

XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 25-06-2022

Mã ĐB 12ZL - 9ZL - 2ZL - 4ZL - 15ZL - 1ZL
ĐB36768
Giải 138794
Giải 21349072677
Giải 3150662444315882263088269979139
Giải 48918164530519154
Giải 5438577526154535433361651
Giải 6939933878
Giải 778432584
ĐầuĐuôi
08
18
25
33,6,9,9
43,3,5
51,1,2,4,4,4
66,8
77,8,8
82,4,5
90,4,9
ĐầuĐuôi
90
5,51
5,82
3,4,43
5,5,5,8,94
2,4,85
3,66
77
0,1,6,7,78
3,3,99