XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 08-08-2022

12BM - 7BM - 13BM - 8BM - 1BM - 10BM
ĐB76821
Giải 126769
Giải 22593427097
Giải 3438071820737835647469695671714
Giải 49638332727718852
Giải 5580342061658842975921323
Giải 6531716624
Giải 726151243
ĐầuĐuôi
03,6,7,7
12,4,5,6
21,3,4,6,7,9
31,4,5,8
43,6
52,6,8
69
71
8
92,7
ĐầuĐuôi
0
2,3,71
1,5,92
0,2,43
1,2,34
1,35
0,1,2,4,56
0,0,2,97
3,58
2,69

XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 01-08-2022

Mã ĐB 12BV - 5BV - 10BV - 8BV - 2BV - 13BV
ĐB50267
Giải 102643
Giải 28835435612
Giải 3112158484192400568643746300835
Giải 47282278144593005
Giải 5357946738227317782537338
Giải 6400582515
Giải 707946952
ĐầuĐuôi
00,0,5,7
12,5,5
27
35,8
41,3
52,3,4,9
63,4,7, 9
73,7,9
81,2,2
94
ĐầuĐuôi
0,00
4,81
1,5,8,82
4,5,6,73
5,6,94
0,1,1,35
6
0,2,6,77
38
5,6,79

XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 25-07-2022

Mã ĐB 3AE - 14AE - 13AE - 7AE - 1AE - 6AE
ĐB22857
Giải 151386
Giải 27733530735
Giải 3188569950039036664583379533105
Giải 48872238073499457
Giải 5949402036282628507878796
Giải 6915933632
Giải 700642801
ĐầuĐuôi
00,0,1,3,5
15
28
32,3,5,5,6
49
56,7, 7,8
64
72
80,2,5,6,7
94,5,6
ĐầuĐuôi
0,0,80
01
3,7,82
0,33
6,94
0,1,3,3,8,95
3,5,8,96
5,5,87
2,58
49

XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 18-07-2022

Mã ĐB 15AM - 6AM - 7AM - 4AM - 14AM - 11AM
ĐB36713
Giải 135519
Giải 24210616732
Giải 3562050780171250965494817253627
Giải 46514764930489094
Giải 5475041564362228136988250
Giải 6866829556
Giải 794953310
ĐầuĐuôi
01,5,6
10,3, 4,9
27,9
32,3
48,9,9
50,0,0,6,6
62,6
72
81
94,4,5,8
ĐầuĐuôi
1,5,5,50
0,81
3,6,72
1,33
1,9,94
0,95
0,5,5,66
27
4,98
1,2,4,49

XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 11-07-2022

Mã ĐB 15AU - 12AU - 11AU - 8AU - 2AU - 13AU
ĐB02801
Giải 141033
Giải 25352562479
Giải 3220191726862761312163590002995
Giải 44612705061004244
Giải 5824454777413525467580354
Giải 6555559514
Giải 710394272
ĐầuĐuôi
00,0,1
10,2,3,4,6,9
25
33,9
42,4,4
50,4,4,5,8,9
61,8
72,7,9
8
95
ĐầuĐuôi
0,0,1,50
0,61
1,4,72
1,33
1,4,4,5,54
2,5,95
16
77
5,68
1,3,5,79

XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 04-07-2022

Mã ĐB 12ZV - 14ZV - 2ZV - 13ZV - 10ZV - 15ZV
ĐB50239
Giải 118777
Giải 25075362864
Giải 3167319686269049552889545271575
Giải 46884030190141040
Giải 5231189733138406893509570
Giải 6534520085
Giải 793100858
ĐầuĐuôi
01,8
10,1,4
20
31,4,8,9
40,9
50,2,3,8
62,4,8
70,3,5,7
84,5,8
93
ĐầuĐuôi
1,2,4,5,70
0,1,31
5,62
5,7,93
1,3,6,84
7,85
6
77
0,3,5,6,88
3,49

XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 27-06-2022

Mã ĐB 2ZN - 13ZN - 1ZN - 3ZN - 5ZN - 11ZN
ĐB62171
Giải 174232
Giải 26039244343
Giải 3645859525926829397233583109847
Giải 44995777655339323
Giải 5257212779664152508286964
Giải 6310044843
Giải 712492487
ĐầuĐuôi
0
10,2
23,3,4,5,8,9
31,2,3
43,3,4,7,9
59
64,4
71, 2,6,7
85,7
92,5
ĐầuĐuôi
10
3,71
1,3,7,92
2,2,3,4,43
2,4,6,64
2,8,95
76
4,7,87
28
2,4,59